logo
Bezoek- en postadres
Madi Diemen
D.J. den Hartoglaan 8
1111 ZC Diemen
Neem contact met ons op
23/11/2023

Voorlichtingsbijeenkomst Weet u wat u wilt

Weet u wat u wilt? Op de televisie en in de krant is steeds meer informatie te zien over de zorg in de laatste fase van ons leven. Informatie over belangrijke keuzes die mensen tijdens hun laatste levensfase kunnen maken. Steeds meer mensen willen praten over de laatste levensfase. Het is fijn om op een rustig moment hierover te praten, al vóór er sprake is van een ernstige ziekte. Onderwerpen die aan bod
komen, zijn:

  • Wat is belangrijk voor u wanneer uw gezondheid achteruit gaat?
  • Weten uw naasten wat u in die situatie wel of niet wil?
  • Heeft u uw wensen in de laatste levensfase ooit besproken en op papier vastgelegd?
  • Wat is er te kiezen in de laatste levensfase?

Datum: 13 december

Tijd: Inloop vanaf 13.15 uur

Start bijeenkomst: Van 13.30 uur tot 15.00 uur

Locatie: De Omval. Ouddiemerlaan 104, 1111 HL in Diemen. Zaal 1.2.

Spreker: José van Nus, Maatschappelijk werker hospice Kuria

Tijdens de inloop ontvangt u een kopje koffie/thee. Wij raden u aan om samen met een naaste (bijvoorbeeld een partner of kind) te komen. Twee horen meer dan één.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Madi Diemen, Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam, Markant Diemen en Hospice Kuria Amsterdam.