logo
Bezoek- en postadres
Madi Diemen
D.J. den Hartoglaan 8
1111 ZC Diemen
Neem contact met ons op

Privacyverklaring

Madi Diemen slaat uw persoonsgegevens op wanneer u deze gegevens aan ons geeft.

Er zijn regels voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Deze regels worden beschreven in de wet Algemene verordening gegevensbescherming. We zetten hier op een rijtje hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Waarom worden uw gegevens geregistreerd?

Wij vinden het belangrijk dat u weet wat er met uw gegevens gebeurt en wat uw rechten zijn. Als u gebruik maakt van diensten van Madi Diemen kan het zo zijn dat uw gegevens worden opgeslagen. Dit wordt gedaan om u zo goed mogelijk te helpen. Ook moeten wij dit doen zodat de gemeente Diemen weet wat wij aan hulpverlening gedaan hebben. Wat er geregistreerd wordt, hangt af van de situatie en de hulpvraag.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Madi Diemen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Een overzicht van gegevens die Madi Diemen altijd opslaat, vindt u hieronder:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Een kort verslag van de gesprekken die u gevoerd hebt met een medewerker van Madi Diemen. Hier kunnen bijzondere en gevoelige persoonsgegevens in staan zoals uw gezondheid, strafrechtelijk verleden, kredietwaardigheid en Burgerservicenummer (BSN).

Vertrouwelijk

Wij behandelen uw gegevens strikt vertrouwelijk. Iedere medewerker van Madi Diemen is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit geldt ook voor derden die door Madi Diemen zijn ingehuurd om werkzaamheden te verrichten en voor de mensen die technische werkzaamheden in onze systemen uitvoeren. Kortom, iedereen die inzicht heeft in uw gegevens heeft een geheimhoudingsplicht.

Verstrekken aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze hulpverlening of indien dit wettelijk verplicht is.

Formulieren

Madi Diemen gaat zorgvuldig om met de gegevens die via het contactformulier op de website naar ons worden verstuurd. Wij verkopen geen e-mailadressen of andere gegevens en geven niets uit handen. Persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijke informatie behandeld en alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij verstrekt worden.

De website van Madi Diemen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft altijd het recht om een verzoek in te dienen voor inzage, aanpassing of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om een verzoek in te dienen om persoonsgegevens over te dragen. Dit betekent dat u bij ons een digitaal bestand op kunt vragen met alle persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen. Dit sturen wij digitaal naar u of naar een door u aangewezen organisatie. U kunt hierover contact opnemen via secretariaat@bagroep.nl.

Vragen of klachten

Heeft u vragen of klachten, dan kunt u contact opnemen via secretariaat@bagroep.nl. Bij klachten, over bijvoorbeeld de manier waarop we uw gegevens gebruiken of hoe we op uw privacy gerelateerde vragen reageren, kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.