logo
Bezoek- en postadres
Madi Diemen
D.J. den Hartoglaan 8
1111 ZC Diemen
Neem contact met ons op
30/08/2021

Nieuwe naam, uitstraling en website

Vanaf 1 september heten we officieel Madi Diemen. Samen met een vernieuwde uitstraling moet dit bijdragen aan een grotere naamsbekendheid en een duidelijkere positionering van onze organisatie in Diemen. Een nieuwe website vormt een belangrijk onderdeel in het verbeteren van onze dienstverlening.

“Een nieuwe naam en uitstraling draagt bij aan de bewustwording en trots van onze medewerkers en maakt ook voor de bewoners beter duidelijk wie we zijn, wat we doen en wat we willen. En dat reikt verder dan het beeld dat men vaak nog van ons heeft”, aldus Marie-Louise Drost, directeur.

Marie Louise vervolgt: “Het is belangrijk om goed te laten zien dat we er voor iedereen zijn. Ook om de drempel te verlagen om daadwerkelijk (gratis) hulp in te schakelen. Iedereen heeft weleens problemen en vaak lost u die zelf wel op. Maar soms kan het zijn dat u er niet uitkomt. Dat er niemand is met wie u over uw problemen kunt of durft te praten. Dan is het belangrijk als men weet dat wij er zijn. Dat onze hulpverleners ondersteunen bij het oplossen van problemen in het dagelijks leven. Of het nu gaat over werk, geld, gezin of relaties. Een betrokken team met maatschappelijk werkers, (ouderen)adviseurs, schuldhulpverleners en sociaal raadslieden helpt om weer grip op het leven te krijgen.”

Madi Diemen kiest voor een herkenbare naam met een duidelijke link naar de gemeente Diemen. Het nieuwe logo verwijst subtiel naar de kernwaarden ‘positiviteit, daadkracht en betrokkenheid’ en de slogan “Madi Diemen geeft grip op ’t leven!”, vat daarbij goed samen wat Madi Diemen doet en wil bereiken.

Madi Diemen geeft grip op ’t leven