logo
Bezoek- en postadres
Madi Diemen
D.J. den Hartoglaan 8
1111 ZC Diemen
Neem contact met ons op
30/08/2022

Bijeenkomst voor gedupeerden toeslagenaffaire op 12 september

Op maandag 12 september a.s. organiseren drie gedupeerden van de toeslagenaffaire samen met de gemeente Diemen een bijeenkomst voor andere (mogelijk) gedupeerden in Diemen.

Tijdens de eerste bijeenkomst op 19 november 2021 bleek dat er behoefte is om vaker een bijeenkomst te houden. Het doel van de bijeenkomst is om met elkaar kennis te maken en elkaar te ondersteunen als lotgenoten. Deze ochtend zijn ook medewerkers van welzijnsorganisatie Madi Diemen en gemeente Diemen aanwezig. Zij kunnen u verder de weg wijzen en uw vragen beantwoorden. Bent u (misschien) gedupeerd? Kom dan langs op maandag 12 september 2022 in de Brede Hoed, D.J. den Hartoglaan 8, van 13:00 tot 15:00 uur.

Vanuit Madi Diemen houdt teamleider Caroline de Jong zich bezit met de gevolgen van de toeslagenaffaire.

Onze medewerkers benaderen actief de gedupeerden in Diemen. Zij achterhalen wat voor hulp er nodig is en ondersteunen daar waar nodig. Wanneer een gedupeerde het wenst, wordt er een persoonlijk gesprek ingepland.

Ons gehele team in Diemen is hierbij betrokken. We kijken daarbij naar alle leefgebieden. Natuurlijk bespreken we met gedupeerden zaken als schulden en inkomen, maar ook huisvesting, zorg en de opvoeding van kinderen komen aan bod. Daarbij helpen wij bewoners bijvoorbeeld met advies en informatie over relevante wetten, regelingen en voorzieningen. Maar ook helpen we bij ingewikkelde formulieren, het opstellen van bezwaarschriften of het starten van hulp door onze schuldhulpverleners.

Waar onze dienstverlening niet (meer) toereikend blijkt, wordt er samenwerking gezocht met andere organisaties. Denk hierbij aan deskundigen met kennis over psychische problemen of problemen bij kinderen. Daarin werken wij samen met verschillende netwerkpartners, zoals Sociaal Team Diemen, GGD, Stichting Welzijn Diemen, Humanitas, de Voedselbank en andere partijen binnen de gemeente Diemen. Zo zoeken we actief naar concrete oplossingen voor persoonlijke problemen. ”

Madi Diemen is in mei 2021 begonnen met het benaderen van gedupeerden in Diemen. De gegevens krijgt zij vanuit de gemeente aangeleverd. Madi Diemen constateert dat een groot gedeelte van de gedupeerden in zwaar weer is gekomen. Caroline de Jong:

We kunnen al wel een grove inschatting maken van de aard van de problemen. En die gaan verder dan de financiële huishouding. De effecten op de mentale en fysieke gezondheid zijn minstens zo groot. De mogelijk verstrekkende gevolgen voor deze gezinnen op lange termijn zijn nog niet te overzien. Maar deze zijn ongetwijfeld ingrijpend en langdurig. Door ook het gesprek met de gemeente aan te gaan bieden wij hen een beter zicht op de problemen van deze inwoners.”  

MEER INFORMATIE

Heeft u vragen over onze ondersteuning neem dan gerust contact op met Caroline de Jong, teamleider, via c.dejong@madidiemen.nl.