logo
Bezoek- en postadres
Madi Diemen
D.J. den Hartoglaan 8
1111 ZC Diemen
Neem contact met ons op

Komt u er zelf niet meer uit?
Onze hulpverleners staan voor u klaar!

Maatschappelijk werk

Iedereen kan problemen krijgen waar men zelf niet meer uitkomt. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Eenzaamheid, schulden, verstoorde gezinssituaties, verlies van een dierbare, huiselijk geweld, ziekte. Met mogelijk psychische klachten, verdriet, depressiviteit of juist opstandigheid tot gevolg. In zo’n geval kan een maatschappelijk werker van Madi Diemen hulp bieden. Met advies, resultaatgerichte oplossingen, met professionele ondersteuning of gewoon door het bieden van een luisterend oor en het geven van oprechte aandacht. De hulpverleners van Madi Diemen bieden de noodzakelijke handvatten om weer inzicht en grip op de eigen situatie te krijgen. Door deskundige begeleiding op weg naar een oplossing.  

Waarmee kan een maatschappelijk werker van Madi Diemen helpen?

  • Bij moeilijkheden, zoals geweld of ruzie, met partner, kinderen of familie
  • Bij het verwerken van het verlies van een dierbare of van een andere gebeurtenis
  • Bij gevoelens van angst, depressie, eenzaamheid
  • Bij problemen op het werk
  • Bij echtscheidingsvragen
  • Bij vragen over wonen

De maatschappelijk werker voert gesprekken met u. Alleen of samen met partner en/of kinderen. Vaak helpt het om deel te nemen aan een gespreksgroep of een cursus. Samen met mensen met vergelijkbare problemen worden ervaringen uitgewisseld en gewerkt aan een oplossing.

Niet alleen!

De maatschappelijk werkers werken met andere collega’s samen in een team. Deze hulpverleners met een ander specialisme, kunnen u indien nodig helpen met vragen over wonen, werken, schulden, administratie en uw thuissituatie.

Bij ingewikkelde problemen, of als er van alles tegelijk aan de hand is, maakt het team samen met u een plan om u zo goed mogelijk te helpen. Na uw goedkeuring gaat één hulpverlener uit het team, samen met u aan de slag om het plan uit te voeren. Deze hulpverlener is dan uw vaste contactpersoon. Indien nodig zetten we ons professionele en informele netwerk in en helpen u op weg naar andere gespecialiseerde deskundigen en organisaties. 

Wat kunt u zelf doen?

U heeft het meest aan de maatschappelijk werker als u zelf ook veel doet. U kunt daarbij denken aan het op zoek gaan naar hulp in uw eigen omgeving (vrienden, familie, buren), uw administratie op orde houden, uw afspraken nakomen en zelf bellen met instanties. Mocht u hierbij ondersteuning nodig hebben, kunt u dit ook bij ons aangeven.

Spreekuren